Tag: การตลาด

ผู้หญิงกับเครื่องราง และเส้นทางพีอาร์มืออาชีพ ของ ‘ประดับเดือน สวรรค์ขวัญ’

จากเด็กหญิงขี้อาย กลัวการใช้ชีวิต ชอบอยู่ติดบ้าน ไม่ค่อยไปไหน ไม่คลุกคลีกับใคร พูดจาน้อย เป็นเด็กเรียบร้อย แต่ปัจจุบันเธอกลับตรงข้าม นั่นเพราะเธอได้ใช้ชีวิตมากขึ้นตามวัย ได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี จนค้นพบเส้นทางที่เลือก

0 Shares