Tag: งานคราฟท์

นุชซี่-จิตภักดี เจ้าของ “ไร่จิตภักดี” Eco In Style Farm ผู้พาความชุ่มฉ่ำสู่อีสานบ้านเกิด

เราอาจจะเคยได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตรผสมผสาน หรืองานคราฟท์ต่าง ๆ ที่บ้านเกิดกันเยอะมากๆในช่วงโควิดระบาดตั้งแต่ระยะแรกๆ หลักๆการกลับไปอยู่บ้านเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้า อีกทั้งยังได้ทำใ

0 Shares