Tag: มิกิซาโต้

ปฏิทินปีใหม่ 2019 และโฟโต้บุ๊คเล่มแรกของทูตสาว เจ. ลีค ‘มิกิ ซาโต้’

แฟนๆ เจ. ลีค คุ้นหน้าคุ้นตา ‘มิกิ ซาโต้’ ไม่น้อยเพราะเธอถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตหญิงฟุตบอล เจ. ลีค มาแล้วถึง 3 ปีแล้ว ล่าสุดปล่อยปฏิทินปีใหม่ 2019 และโฟโต้บุ๊คเล่มแรกมาเอาใจแฟนๆ

0 Shares